PRIVACY VERKLARING

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Chaimae clinics en worden niet verstrekt aan derden.